May 24, 2012

A do e djegë prapë Shqipërinë …

Zgjedhja e presidentit të ri , zgjedhja e kryeprokurorit … 

A do e djegë prapë Berisha Shqipërinë ...? 


May 21, 2012