January 21, 2013

TURP!Më bëj baba, të të ngjaj
dhe/ose
dy anët e medaljes Berisha

Turp!