Gopisti i NSHRAK-utO djemo
iso më mbani
u vra Lavdo
Kapetani
Gjyle hodhi
Amerikani
S’ju gjend nami
As nishani.

.

O djemo
iso më mbani
Për lesh vate
Kapetani
I kish fryrë
Në vesh shejtani
Vate dëm
Muhojarani.

.

Dhe nashti
Të tjerat dihen
Bie Lavdua
Dhjetra ngrihen
Do gjëmonen
Këmba këmbës
E do venë
Në gop të s’ëmës!

.

Iku shokë
Lavdërimi iku
Po vajton

Tërë Kaqaniku!


Gopisti i NSHRAK-ut
gopistinshrakut@gmail.com


*   *   *

1 comment:

Eng - - - Comments that are offensive, discriminatory against race, nationality, gender, religion and/or expressed in any other unlawful grounds are strictly prohibited! Thank you!
Alb - - - Ndalohen komentet me fjalë fyese, si dhe komentet që nxitin diskriminimin e përhapjen e urrejtjes mbi baza nacionale, racore, fetare dhe mbi çfarëdo baze tjetër antiligjore. Ju faleminderit!