"

February 11, 2016

Argëtim nga kafshë të ndryshme


Edhe kafshët kanë momentet e tyre, të mërzisë, lumturisë.
Shumë prej tyre flenë si ne dhe disa të tjera si majmunët kruhen si njerëzit, ose fusin gishtin në hundë.
Fotot më poshtë janë dëshmi nga momentet e kafshëve të ndryshme, kryesisht duken të argëtuara.


 Me sa duket më e lumtura është një fokë!
*   *   *
No comments:

Post a Comment

Eng - - - Comments that are offensive, discriminatory against race, nationality, gender, religion and/or expressed in any other unlawful grounds are strictly prohibited! Thank you!
Alb - - - Ndalohen komentet me fjalë fyese, si dhe komentet që nxitin diskriminimin e përhapjen e urrejtjes mbi baza nacionale, racore, fetare dhe mbi çfarëdo baze tjetër antiligjore. Ju faleminderit!