"

November 30, 2015

Simboli i Brukselit vishet me kostumin popullor shqiptar


Manneken-Pis (djali që urinon), simboli i Brukselit, u vesh me kostumin popullor shqiptar në këtë 28 nëntor. Në një ceremoni të organizuar nga komuniteti shqiptar në Bruksel, statuja simbol e Brukselit u vesh me kostumin popullor. Sipas gojëdhënës, ndërkohë që Brukseli rrezikonte të merrkte flakë, një djalosh e fiku zjarrin me urinën e tij, pasi nuk gjeti ujë.*    *    *
No comments:

Post a Comment

Eng - - - Comments that are offensive, discriminatory against race, nationality, gender, religion and/or expressed in any other unlawful grounds are strictly prohibited! Thank you!
Alb - - - Ndalohen komentet me fjalë fyese, si dhe komentet që nxitin diskriminimin e përhapjen e urrejtjes mbi baza nacionale, racore, fetare dhe mbi çfarëdo baze tjetër antiligjore. Ju faleminderit!