"

October 17, 2015

Transporti urban në Tiranë. Foto që flet sa mijëra fjalë


Një foto e bërë në autobusin e linjës së “Tiranës së Re” po qarkullon në rrjetet sociale. Foto tregon  realisht gjendjen e transportit urban në Shqipëri. Qeveritë vendore e qëndrore janë ndryshuar, por ky transport jetik për shumë qytetarë vazhdon ende të jetë në gjendje skandaloze. Dhe përpos kësaj kompanitë e transportit urban kërkojnë herë pas here rritje të cmimit të biletës.

P.S.
DALJE = EXIT!

*    *    *

No comments:

Post a Comment

Eng - - - Comments that are offensive, discriminatory against race, nationality, gender, religion and/or expressed in any other unlawful grounds are strictly prohibited! Thank you!
Alb - - - Ndalohen komentet me fjalë fyese, si dhe komentet që nxitin diskriminimin e përhapjen e urrejtjes mbi baza nacionale, racore, fetare dhe mbi çfarëdo baze tjetër antiligjore. Ju faleminderit!