"

October 22, 2015

Shpikja e ISIS’it kundër Rusisë/condom-bombs


ISIS launches bizarre condom-bombs over the skies of Idlib hoping they will crash into Russian Jet.

Terroristët e ISIS kanë ndërtuar disa bomba, të cilat i kanë quajtur “bomba prezervativ”, me anë të të cilave synojnë të shkatërrojnë avionët rusë.

Në një video të publikuar nga ISIS, duken militantët teksa hedhin “prezervativët me eksploziv” në ajër, me shpresën se do të godasin avionët e Putinit.

*    *    *
No comments:

Post a Comment

Eng - - - Comments that are offensive, discriminatory against race, nationality, gender, religion and/or expressed in any other unlawful grounds are strictly prohibited! Thank you!
Alb - - - Ndalohen komentet me fjalë fyese, si dhe komentet që nxitin diskriminimin e përhapjen e urrejtjes mbi baza nacionale, racore, fetare dhe mbi çfarëdo baze tjetër antiligjore. Ju faleminderit!